BİZE ULAŞIN
tr

Fluor Nedir? Neden Gereklidir?

Fluor nedir?

Fluor iyonu, insan vücudunun kemik ve diş yapısının gelişmesi için gerekli olan yedi elementten biridir. Dişleri çürüğe karşı koruduğu ve güçlendirdiği bilindiği için özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Etki mekanizması nedir?

Fluor ile ağızda oluşan çürük oluşumuna sebep olan asit ataklarına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır.

Uygulama yöntemleri nelerdir?

Günümüzde hem sistemik hem lokal olarak uygulanabilmektedir. Özellikle lokal uygulama tercih edilmektedir. Sistemik olarak uygulama yöntemleri suların, sofra tuzunun ve sütün florürlenmesi ile olmaktadır. Lokal olarak ise bireyler evde diş macunu ve gargaralar ile fluordan yararlanmaktadır. Diş hekimleri ise gerekli gördükleri durumlarda, çeşitli yöntemlerle (vernik, jel, köpük gibi) kliniklerde uygulama yapmaktadır. Günümüzde lokal olarak florür uygulanmasının, sistemik kullanıma göre daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kimlere fluor uygulanmalıdır?

Bir veya daha fazla düz yüzey çürüğüne sahip veya yüksek çürük risk grubunda bulunan hastalara özellikle uygulanması gerekliliği bilimsel açıdan kanıtlanmıştır.

Ne sıklıkla fluor uygulanmalıdır?

Genel olarak 6 ayda 1, profesyonel uygulama günümüzde kabul görmektedir. Ancak çürük riskine göre diş hekiminiz sıklığını arttırabilir.

Çocuklarda macun kullanımı nasıl olmalıdır?

Çocuk diş macunu uygulaması, ilk dişlerinin sürmesinden 3 yaşına kadar sürüntü şeklinde ya da pirinç tanesi kadar kullanılması önerilmektedir. Yutkunma refleksinin geliştiği 3 yaşından sonra, bezelye tanesi büyüklüğünde diş macununa geçilmelidir.

Çocuklarda kullanılan fluor oranı nasıl olmalıdır?

Diş çürüğü riski düşük olan,
1 yaşından sonra gece beslenmesi yapmayan,
Annesinin ağzında aktif diş çürüğü bulunmayan,
Şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme yapmayan,
Liftten zengin katı beslenmeye geçişi başarmış, 3 yaşından küçük çocuklarda florür içermeyen diş macunları kullanılabilir.
Bununla birlikte, küçük çocuklarda bu koşulları sağlamak ebeveynler için genellikle güç olduğundan, 6 aydan sonra 2 yaşına kadar 500 ppm florür içeren çocuk macunlarının sürüntü şeklinde kullanılması ve diş fırçalamanın ebeveyn tarafından yapılması önerilmektedir.

Eğer, çocuk yüksek çürük riskine sahipse, 6 ay-2 yaş arası çocuklarda sürüntü şeklinde 500 ppm, 2-6 yaş arası çocuklarda 1000 ppm flor içeren macunun yarım bezelye tanesi büyüklüğünde, 6 yaş ve üstü çocukların 1450 ppm konsantrasyona sahip macunların bezelye tanesi kadar kullanılması önerilmektedir.

Fluorun zararlı etkileri var mıdır?

Türk Pedodonti Derneği’nin yaptığı basın açıklaması şu şekildedir:

”Son zamanlarda bazı ulusal yazılı ve görsel basın organlarında fluor ile ilgili bilimsel veriler ve gerçekler ile bağdaşmayan yayınların sıklığı göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medyada ve halk arasında bireylerin, özellikle de ebeveynlerin kafasını karıştıran yanlış bilgilerin hızla yayıldığı görülmektedir. Konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan bu açıklamalar ve fluor ile ilgili bilimsel kanıtlara dayanmayan bu tür yayınların varlığı kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte ve ebeveynlerin çocuklarının dişlerini korumak için yapılacak olan uygulamalardan kaçınmalarına neden olmaktadır. Diş çürüklerinin kontrolü ve engellenmesi için fluor kullanımı diş hekimliği alanında uzun yıllardır güvenli ve etkili bir yöntem olma özelliğini sürdürmektedir.

Basında yer alan fluorun yol açtığı zararlar, özellikle ekonomik seviyesi düşük toplumlarda içme sularında, optimum seviyeden oldukça fazla miktarlarda fluor bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, lokal olarak uygulanan fluorun herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır. Önemli olan florürün doğru dozlarda kullanılmasıdır.”

Okullarda yapılan fluor uygulaması güvenli midir?

Türkiye’de okullarda, devlet tarafından desteklenen düzenli fluor uygulaması yapılmaktadır. Ancak uygulamanın diş hekimlerinin klinikte kullandıkları vernik preparatları ve yutma riskini önlemek açısından tükürük emici gibi özel aletler eşliğinde yapılması daha güvenlidir. Bu nedenle fluor uygulamasının çocuk diş hekimi ( pedodontist) tarafından klinik şartlarında yapılmasını önermekteyiz.