BİZE ULAŞIN
tr

Arayüz Bakımı

Diş çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının oluşma nedeni mikrobiyal dental plaktır. Oldukça kompleks bir yapısı olan mikrobiyal dental plağın diş yüzeyleri üzerinde, özellikle dişlerin temizlenmesi güç olan ara yüz bölgelerinde (dişlerin birbirine bakan yüzeylerinde) birikmesi ve etkili bir şekilde uzaklaştırılamaması sonucunda, plak içindeki mikroorganizmalar toksik ürünleri ile diş ve diş eti hastalığını başlatırlar.

Diş eti hastalıkları da zaman içerisinde ilerleyerek periodontal dokularda büyük yıkımlara neden olurlar. Diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesinde temel kuralın mikrobiyal dental plağın dişler üzerinden mekanik yöntemlerle uzaklaştırmak olduğu günümüze kadar yapılan pek çok araştırma ile ortaya konulmuştur.

Diş fırçaları, dişlerin açıkta olan yüzeylerini temizlemekte çok başarılı olsalar da ara yüz temizliğinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ara yüz bakımı için üretilen ürünlerin kullanılması oldukça önemlidir.

Ara yüz temizleme araçlarının kullanımlarının birçok hasta tarafından zor ve zaman alıcı bir işlem olarak değerlendirilmesi ya da bu araçların tipleri ve kullanımları yönünden yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle, genelde ara yüz temizliği doğru ve yeterli şekilde yapılmamakta, buna bağlı olarak da gerek diş çürükleri gerekse periodontal yıkımlar bu bölgelerde yoğun olarak görülmektedir.

Ara yüz Bakım Ürünleri Temel olarak 3 başlık altında incelenebilir:

1) Diş ipi
Türk periodontoloji derneğine göre diş ipi kullanımı: 45 cm uzunluğunda ip kesilir (eczaneden bu amaçla üretilen ürünü satın almanız önerilir) ve büyük bir kısmı orta parmağa dolanır. Diğer orta parmağa da diş temizlerken ipin kullanılmış olan kısmını dolanır. 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ip gergin tutulur ve yumuşak hareketlerle dişlerin arasına yerleştirilir. İp diş eti hizasına gelince dişe doğru yaslanır ve C şekli verilir ve diş ile diş eti arasındaki boşluğa yerleştirilir. İpi diş ile temas edecek şekilde tutarak dişin yan yüzeyi boyunca aşağı ve yukarı doğru kaydırılır. Sonra yan dişe yaslanır ve aynı hareket tekrarlanır. Bu şekilde plak parçalanır ve bakteriler uzaklaştırılır.

2)Ara yüz Fırçaları
Ara yüze uygun genişlikte bir fırça seçilir. Ara yüz fırçası yere paralel tutularak, iki diş arasına dik olacak şekilde araya girilir. Ara yüz fırçası ile ileri geri hareketler yapılarak aradaki birikintiler uzaklaştırılır. Fırça bol su altında yıkanır.

3)Ağız duşları
Son yıllarda kullanımı gittikçe artan bu cihaz, kullanım kolaylığı ve sağladığı ferahlık ile ara yüz bakımında oldukça büyük rahatlık sağlamaktadır. Temel olarak diş aralarına tazyikli su vererek birikintileri uzaklaştırır.

Seçilen uygun başlık cihaza takılır. Cihaz haznesinde su (tercihe göre gargara, solüsyon ya da köpükler) konulur. Cihazın varsa basınç aralığı ayarlanır. Ağız kapalı, dişler açık olacak şekilde cihaz ucu diş aralarına uygulanır ve artıkların uzaklaşması sağlanır. Sonrasında ağız bol su ile çalkalanır. Haznedeki sıvı boşaltılır. Uç temizlenir.

Her ara yüz ürünü her hastanın kullanımı için uygun değildir. Sizin için en iyi ürünü seçecek ve kullanımı anlatacak kişiler diş hekimleridir.
Rutin diş hekimi kontrollerinizde diş hekiminiz sizi bu konuda da bilgilendirerek, size uygun ürünleri önerecektir.