BİZE ULAŞIN
tr

Astım Hastalığı ve Diş Hekimi Yaklaşımı

Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendisini gösterir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) astımın çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kabul etmiştir. DSÖ’ye göre tüm dünyada 340 milyona yakın kişinin astım hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre de yaklaşık 4 milyon astım hastası olduğu bildirilmiştir. Her 7-8 çocuktan biri ve her 12-13 yetişkinden birinin astım hastası olduğu belirtilmiştir.

 

Astım, tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Belirti ve şikayetler kendiliğinden veya çeşitli tetikleyicilerin neden olduğu hava yollarındaki daralma sonucu ortaya çıkmaktadır. Atak sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye veya aynı kişide zaman içinde değişkenlik göstermektedir. Ataklar (krizler) halinde seyretmekte ve hastalar atak dönemleri dışında kendilerini iyi hissedebilmektedir. Astım tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olmamakla birlikte düzenli ilaç tedavisiyle ataklar kontrol altına alınabilir. Astım hastalığının tedavisinde ilaçların hekim kontrolünde ve düzenli kullanımının önemi büyüktür.

Astım hastalığının klinik olarak iki tipi mevcuttur.

  1. Alerjik astım: Çocukluk çağında başlaması tipiktir. Mevsimlerle değişiklik göstermesi, ailevi hikayesi ve hastalarda sıklıkla diğer allerjilerin (ekzema, ürtiker vb.) mevcut olması söz konusudur.

 

  1. Endojen astım: Genellikle 30 yaşından sonra başlaması, yıl boyu devam ermesi ve allerji hikayesi olmayışı ile karakterizedir. Bu tip astım çok daha ciddidir. solunum yolu enfeksiyonları (özellikle viral kökenliler), kronik sinüzitler ve nazal polipler endojen astım nedenleri arasında ilk sıradadırlar.

 

 

Diş Hekiminin Yaklaşımı              

  1. Diş tedavileri için başvuran astımlı hastalarda tipik astım belirtileri mevcut ise diş tedavileri ertelenmelidir. Hasta astım krizleri kontrol altına alınıncaya kadar ve bir solunum enfeksiyonu belirtisi göstermeyinceye kadar yapılmamalıdır. Sık sık astım nöbeti geçirdiğini söyleyen hastalar ciddiye alınması gereken hastalardır. Mutlaka doktor konsültasyon yapılmalıdır.
  2. Emosyonel stresler astım krizine neden olabileceğinden bu tür hastalarda anksiyete azaltma protokolü uygulanmalıdır.
  3. Hasta ile iyi koopere olunmalıdır.
  4. Seanslar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
  5. Uzun süreli steroid tedavisi gören astımlı hastalar steroid tedavisi yönünden gerekli düzenlemeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  6. Operasyon sırasında bronkospazm meydana gelirse operasyon durdurulmalı, oksijen ve bronkodilatör ilaçlar verilmelidir.