BİZE ULAŞIN
tr

Çocuklarda Genel Anestezi ile Diş Tedavileri

Ciddi bir halk sağlığı problemi olan ve her yaş döneminde görülebilen diş çürüğü, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir.

Çürük dişler fonksiyonel (çiğneme, konuşma, ısırma gibi), psikolojik (kendine güven kaybı gibi) ve ekonomik problemlere neden olabilir. Tedavi edilmemiş çürükler ise ağrı hissi ve sepsis gelişimi ile ilişkilidir. Ağız sağlığı, genel sağlığın bir parçasıdır bu nedenle ağız hastalıklarının tedavisi hem çocukların hem de ailelerin yaşam kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Çocuk diş hekimleri; bebek, çocuk, ergen ve özel gereksinimi olan bireylerde diş hekimliği uygulamalarına karşı olumlu bir tutum gelişmesini sağlayarak, ağız ve diş sağlığını korumayı amaçlamaktadır.

İyi bir ağız ve diş sağlığının oluşturulmasında;

Düzenli ağız ve diş bakımı (günde iki kez florürlü diş macunu ile dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanımı),
Koruyucu uygulamalar (fissür örtücüler, topikal florür uygulamaları),
Çürüklerin restore edilmesi, mevcut orofasial hastalık, enfeksiyon ve ağrının azaltılması önemli bir yer tutmaktadır.
Ancak endişe ve kaygıları yüksek olabilen özellikle 6 yaş öncesi çocuklar ile sistemik hastalığı olan ve/veya engelli çocuklar, dental işlemlerin klinik ortamda uyumlu bir şekilde yapılması açısından zor hastalardır. Çocuk diş hekimleri bu tip hastaları farmakolojik olmayan veya farmakolojik davranış yönlendirme teknikleri kullanarak tedavi edebilirler.

Çocuk diş hekimliğinde, temel davranış yönlendirme teknikleri ile klinikte tedavilerin uygulanamadığı durumlarda başvurulan ileri davranış yönlendirme tekniklerinden biri de genel anestezidir.

Genel anestezi altında diş tedavisi kimlere uygulanabilir?

Acil tedaviye gereksinimi olmasına rağmen iletişim kurulamayan çocuklara,
Restoratif veya cerrahi tedaviye gereksinimi olan ancak akut enfeksiyon, anatomik varyasyonlar veya alerji nedeniyle lokal anestezi uygulanamayan çocuklara,
Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklara,
Fiziksel veya zihinsel engeli bulunan çocuklara,
Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuklara uygulanabilir.
Genel anestezi uygulamaları ile çeşitli restorasyonlar, paslanmaz çelik kron uygulamaları, diş çekimi, pulpa tedavileri (pulpotomi veya kanal tedavisi) gibi işlemlerin yanı sıra lingual ya da labial frenektomiler, kistik lezyonların çıkartılması, oral yumuşak dokulara ait sıklıkla odontoma veya diğer benign tümör cerrahileri, sürmemiş dişlerin ortodontik yaklaşım ile açığa çıkartılması, diş ototransplantasyonları gibi cerrahi işlemler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ölçü alınması, okluzal apareylerin ya da hareketli apareylerin uygulanması ile periodontal splint uygulamaları gibi minör işlemler de genel anestezi ile uygulanabilir.

Genel anestezi ile diş hekimi fobisi olan çocukların ve yetişkinlerin tedavi süreçlerini etkileyen olumsuz faktörler ortadan kaldırılmaktadır. Bu uygulamanın avantajları şu şekildedir;

Hasta, ağrılara tepki vermez. Hiçbir şekilde ağrı hissetmez.
Genel anestezi uygulamasının başarılı olabilmesi için hasta ile kooperasyon kurulmasına gerek yoktur.
Tek seansta hastanın ihtiyacı olan tüm tedaviler gerçekleştirilir.
Hasta işlemden sonra aynı gün taburcu olabilir.
Dental genel anestezi uygulamaları ile infant, bebek çocuk, adölesan veya özel sağlık bakım ihtiyacı gereksinimi olan hastalara kaliteli bir ağız sağlığı hizmeti verilerek, anksiyetenin azaltılıp, pozitif kalıcı davranış değişikliklerinin edinilmesi hedeflenmektedir.

Özellikle küçük yaş grubundaki hastalar ağrı hissetmeden diş tedavilerini yaptırdıkları için, genel anestezi sonrası kontrollerde ayrıca ileriki dönemde oluşan problemlerin çözümü için dental koltukta işlemlere izin vermede daha uyumlu olmaktadırlar.