BİZE ULAŞIN
tr

Dijital Anestezi

Diş hekimliğinde lokal anestezi çocuklarda olduğu kadar ergenlerde ve yetişkinlerde de korku ve kaygı yaratan bir işlemdir. Dental anestezi, esas olarak ağrı ile ilişkili olduğundan, çocuklarda ve ergenlerde korku ve rahatsızlık ile ilgili en önemli faktörlerden biridir.

Geleneksel enjeksiyon tekniklerine bir alternatif olan intraosseöz (kemik içi) enjeksiyonlar, lokal anesteziklerin anestezi yapılacak dişin bitişiğindeki süngerimsi kemiğe direkt olarak enjekte edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede daha derin ve uzun süreli anestezi sağlanabilmektedir.

Son yıllarda geliştirilen dijital (bilgisayar kontrollü) anestezi cihazları ile klasik enjektör ile yapılan lokal anestezi esnasındaki ağrı, ilgili dişin yeterince uyuşmaması, farklı bölgelere yapılacak ek anestezi ihtiyacı gibi durumlar oldukça indirgenmiştir. Bununla birlikte geliştirilen dijital anestezi cihazlarının kalem benzeri tasarımları, özellikle çocuk hastalarda klasik enjektörlerin yarattığı kaygıyı da oldukça azaltmaktadır. Ayrıca anestezi maddesinin klasik enjektörlerde olduğu gibi parmak basıncı yerine kontrollü bir şekilde zerk edilmesi başlangıçta hissedilen ağrıyı oldukça azaltmaktadır.

Literatürde, konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bu prosedürün etkili olduğu, yumuşak dokulardaki uyuşmanın daha az olduğu ve buna bağlı olarak çocuklarda lokal anestezi sonrası dil-dudak ısırma durumlarının daha az olduğu rapor edilmiştir.

Konvansiyonel klasik enjektörler ile dijital anestezi tekniklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda özellikle çocuk hastalarda, bilgisayar kontrollü kemik içi anestezilerinin klasik yöntemlere oranla anlamlı derecede daha az ağrıya sebep olduğu bildirilmiştir.
Dijital( bilgisayar kontrollü) anestezi yöntemi güncel, etkili, umut vaat eden bir yöntemdir.