BİZE ULAŞIN
tr

Diş Çekimi İle Eş Zamanlı İmplant Ve Protezlerin Yapılması

Restoratif ve protetik diş hekimliğindeki ilerlemeler sayesinde, dişlerde oluşan kırık ve çürük gibi birçok problem kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Her ne kadar diş çekimi son seçenek olsa da kontrol edilemeyen enfeksiyon ve derin kırıklar gibi etmenlerle dişler kaybedilebilmektedir. Günümüzde diş kaybında, eksik diş bölgelerine implant uygulaması başarı ile uygulanan bir tedavi seçeneğidir.

Son dönemde İmplant fiyatlarının düşmesi, yöntemi uygulayan diş hekimi sayısının artması ve medyanın da büyük katkısıyla implant uygulamalarına talep giderek artmaktadır. İmplant uygulamaları; mali durumu yeterli, az sayıda hastaya yönelik özel bir tedavi olmaktan çıkarak, geniş hasta kitlelerine ulaşan standart bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.

İmmediat (diş çekimi ile beraber) implant yerleştirilmesi

Geleneksel yaklaşımda, implant yerleştirilmeden önce, çekilen diş bölgelerindeki kök boşluklarının kemikle dolması için 3 ila 6 aylık bir bekleme süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak günümüzde, bölgedeki enfeksiyon varlığı ve kemik doku mevcudiyetine bağlı olarak gelişen implant tasarımları ve cerrahi yaklaşımlar sayesinde diş çekimi ile eş zamanlı implant uygulamaları yapılabilmektedir. Böylelikle hastada ikinci bir müdahaleye gerek duyulmadan, tek seansta tüm cerrahi işlemler bitirilmektedir. Bu şekilde hasta hem daha konforlu bir süreç yaşar, hem de kısa sürede protezlerine kavuşmaktadır.

İmmediat (implant yerleştirilmesi ile beraber) sabit geçici diş protezi yerleştirilmesi

İmplantoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde diş kayıplarında uygulanan geleneksel protetik tedavi yöntemlerinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Artık implant sonrası iyileşme süresi, implantların geliştirilen yeni aktif yüzeyleri, tasarımları ve cerrahi işlem protokollerinin yardımı ile 15 güne kadar indirilmiştir. Ancak iyileşme süresi kısalsa da günümüzde implant cerrahisi sonrası iyileşme döneminde gerek çiğneme gerek sosyal ihtiyaçlar bakımından, hastalara en kısa sürede geçici protez yapılmaktadır. Osseointegrasyon dediğimiz kemikle implantın kaynaşması için gereken bekleme sürecinde kullanılan, geçici hareketli protezler birçok hasta tarafından kullanışsız olarak belirtilir.

Günümüzde kemik yapıları incelenerek standardize edilmiş hassas cerrahi teknikler ve gelişen implant teknolojileri sayesinde, artık birçok bireye implant yerleştirilmesini takiben sabit geçici diş protezleri yapılabilmektedir. Böylelikle hastaların kaybedilen çiğneme, estetik ve konuşma fonksiyonu hemen telafi edilebilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem özellikle ön bölgelerde kemik ve dişetlerinin daha uygun ve daha estetik iyileşebilmesine de olanak sağlamaktadır. Böylelikle hastaların proteze geçiş süreci çok daha konforlu ve sağlıklı olmaktadır.