BİZE ULAŞIN
tr

Diş Hekimliğinde Kalp Kapakçığı Enfeksiyon Riski

Kalbin iç yüzünü, yani boşluklarını döşeyen zar Endokardiyum olarak adlandırılır. Kalbe açılan kan damarlarındaki kapakçıların sadece kalp yüzeyine bakan yüzlerini örter.

Oral Diagnoz (İlk Muayene)
12/02/2023
2.143

Kanamalı bir işlem sonrası, kana karışan bakterilerin anormal bir kalp kapağına yerleşmesi sonucu kalp kapağında yetmezlik ve uyumsuz çalışma görülebilir ve kapağın çevresinde turbülan akım meydana gelir. Bu akım endokardın yüzeyinde aşınmaya ve kollajenin açığa çıkmasına neden olur. Trombositler kollajenin üzerine agrege olur ve fibrin – platelet içeren bir trombüs oluşur. Bu yapıya vejetasyon adı verilir.
Vejetasyon normal şartlarda hasta için bir sorun yaratmaz. Ancak enfekte olursa Enfektif endokardit oluşur. Bu durumda hastanın hastanede yatışı ve uzun süre için intravenöz antibiyotik kullanımı gerekir.

İki tip endokardit var.

Akut Enfektif Endokardit
Subakut Enfektif Endokardit

Akut tipte; ateş daha yüksek, genel durum daha bozuk ve hastalığa yakalanan kapaktaki hasar daha fazladır. Ayrıca akut tipte, subakut tipe göre prognoz daha kötü ve erken ölüm oranı yüksektir.

Subakut tipte; Virülansı nispeten düşük olan mikroorganizmalar; ancak romatizmal kalp hastalığı yada konjenital kalp hastalığı ile önceden hasara uğramış kalp kapaklarına yerleşmek suretiyle subakut enfektif endokardite neden olur.

Klinik belirti ve bulgular

Semptomlar bir­kaç ay boyunca ortaya çıkmayabilir.
Hastalar genellikle, giderek artan halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, sebebi be­lirsiz ağrı ve acılar ile grip benzeri semptomlardan şikayet ederler.

Prognoz

Enfektif endokardit tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür!!!
Antibiyotik tedavisi mortaliteyi azaltmış ol­masına rağmen çoğu vakada, kalp kapakçıklarındaki hasara bağlı olarak kalp yetmezliği ortaya çıkmaktadır.

Diş Hekimi ne yapmalı?

Subakut enfektif endokardite yol açan geçici bakteriyeminin en başta gelen sebepleri arasında, birinci sırayı dental girişimler almaktadır.

Anamnez önemli!!!

Dişle ilgili herhangi bir müdahaleden önce risk faktörü yüksek olan hastalara antibiyotik profilaksisi uygulanması zorunludur.

Yüksek risk taşıyanlar(Profilaksi Yapılması Zorunlu)

Protetik kalp kapakçığı taşıyanlar
Daha önce geçirilmiş bakteriyel endokardit anamnezi verenler
Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalığı olanlar
Düzgün kapakçık fonksiyonuna sahip olmayan kalp transplantasyonu geçirmiş hastalar
Yukarıdaki durumlardan herhangi birine sahip hastalarda diş hekimi özellikle kanamaya neden olacak bir işlem gerçekleştirecek ise uygun ilaç rejimini kullanarak antibiyotik profilaksisi yapmalıdır.

Endokardit profilaksisi gerektiren dental işlemler

1-Diş çekimi

2-Periodontal işlemler

3-Periapikal endodontik işlemler (= apikal rezeksiyon)

4-İmplant cerrahisi

6-İntraligamenter anestezi uygulaması

7-Detartajda kanama bekleniyorsa