BİZE ULAŞIN
tr

Genel Anestezi Altında Diş Tedavileri

Erken çocukluk çağı çürükleri ( EÇÇ), kronik, geri dönüşümsüz, multi-faktöriyel, enfeksiyöz bir hastalık olan, çürüğün en ciddi formlarından birisidir. Diş sürmesinden hemen sonra başlayarak, hızlı bir şekilde ilerler ve daimi dişlenmede de kalıcı etkiler bırakır. Erken çocukluk çağı çürükleri, yaşam boyu çürük riskini gösteren çok önemli bir belirteçtir.

Bu şekilde yaygın çürük gözlenen çocukların dental tedavileri uzun ve çoklu tedavi seansları gerektirmektedir. Ancak çoğunlukla yaşı küçük olan çocuklarda dental tedavi sırasında kooperasyon problemi yaşanmakta ve genel anestezi gibi farmakolojik davranış yönlendirme tekniklerinden faydalanılmaktadır.

Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği (American Association of Paediatric Dentistry (AAPD)) tarafından yayınlanan pediatrik hastalar için davranış yönlendirme kılavuzuna göre, Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Endikasyonları;

Mental, fiziksel veya psikolojik gelişimini tamamlayamadığı için kooperasyon kurulamayan hastalar,
Sıkça tekrarlanmasına rağmen lokal anestezinin başarılı olmadığı, cerrahi işlemin büyüklüğü ya da enfeksiyon varlığından dolayı ilgili bölgenin anestezi altına alınamayacağı hastalar,
Lokal anestezik içeriğine karşı hipersensitivite ve alerji hikayesi olan hastalar,
Dental işlemden aşırı korkan ve hiçbir şekilde lokal anestezi ile işlem yapılamayacak hastalar,
Dental işlemi lokal anestezi altında tolere edemeyecek, acil tedaviye gereksinimi olmasına rağmen iletişim kurulamayan çocuk hastalar,
Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri gibi yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuk hastalar,
Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuk hastalar.
Dental işlemlerde anestezi planlaması yapılırken, yapılacak işlemin ne olduğu, süresi, hastanın sağlık durumu ve bunlara bağlı gözetim altında geçireceği süre göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kriterlere göre, dental işlemin gerçekleştirileceği anestezi tekniğine ve anestezinin uygulanma şekline karar verilir.

Genel Anestezi: Dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla yaşamsal fonksiyonlarda kalıcı bir değişiklik olmaksızın, bilincin kapandığı, değişen derecelerde kas gevşemesi ve refleks aktivitede azalmanın eşlik ettiği, cerrahi uyarana yanıtsızlığın elde edildiği durum olarak adlandırılmaktadır.

Günübirlik Anestezi: Genel anestezi altında dental girişimin yapıldığı gün evine gönderilmesi planlanan hastalara uygulanan anesteziye günübirlik anestezi denir. Günübirlik anestezinin bir takım avantajları mevcuttur ve şu şekilde sıralanabilir;

Ekonomik kazanç
Hastanın erken rehabilitasyonu
Komplikasyonların daha az olması
Postoperatif yan etkilerin minimal olması
Hasta memnuniyeti
Çocuklarda minimal psikolojik travma
Genel anestezi altında dental işlem planlanan hasta mutlaka bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın preoperatif devrede anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmesi, hastadan bilgi alınmasını ve gerekli tetkiklerin yapılmasını içerir. Ülkemizde genellikle anestezi alacak her erişkin hastada kan ve idrar tetkikleri, akciğer filmi ve 40 yaş üstündeki hastalarda elektrokardiyogram (EKG) çekilmesi uygundur. Pediatrik hastalarda ise sadece kan ve bazen de idrar tetkikleri yaptırılması önerilir.

Genel bir kural olarak, genel anestezi işlemi öncesi gece yarısından itibaren oral gıda ve sıvı alımının kesilmesi istenir. Bu uygulama mide içeriğinin aspire edilmesini önlemek için yapılmaktadır. Bu protokol pediatrik hastalarda değişiklik gösterebilir.

Diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılmasının avantajları nelerdir?

Tüm işlemlerin tek seansta gerçekleşmesi aile ve çocuğun tedavi sürecinde yıpranmasını engeller.
Küçük yaştaki çocukların kontrolsüz olarak yaptıkları ani hareketler sonucu oluşabilecek yaralanma riski ortadan kaldırılır.
Kontrollü çalışma sahası sayesinde tedavinin tüm aşamaları özellikle kooperasyon güçlüğü olan küçük çocuklarda ideal bir şekilde tamamlanabilmektedir.
Dental fobisi olan yetişkinlerde işlem hasta hissetmeden ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Genel anestezi altında yapılan dental tedavilerde temel olarak güvenli, verimli ve etkin diş bakımı sağlamak hedeflenmektedir.