BİZE ULAŞIN
tr

Gömülü 20 Yaş Dişleri Çekilmeli Mi?

Gömülü 20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir. Çoğu insanda üst çenede iki, alt çenede iki olmak üzere dört tane 20 yaş dişi bulunmaktadır. Bazı insanlarda dört taneden az bulunabileceği gibi hiç gelişmeyebilirler.

Gömülü 20 yaş dişlerinin çekim endikasyonları ağrı olmadan önce tedavi amaçlı (profilaktik) ve/veya ağrı oluştuğu zaman (terapödik) olarak değerlendirilmektedir.

Gömülü 20 yaş dişlerin çekiminde;

* enfeksiyon,

* restore edilemeyecek çürük lezyonlar,

* kist,

* tümör ve

* komşu dişe veya kemiğe zarar vermesi durumları değerlendirilmektedir.

Bunlarla birlikte ortodontik tedavi amaçlı da gömülü 20 yaş dişlerin çekimi planlanmaktadır.

Profilaktik Çekim Endikasyonları

Gömülü 20 yaş dişlerin profilaktik çekimlerindeki amaç, dişin sürme kuvvetiyle kesici dişlerde oluşabilecek çapraşıklığı engellemek ve gömülü dişlerden gelişebilecek patolojileri önlemek olarak tanımlanmaktadır.

Bu şekilde çekimi planlanan gömülü 20 yaş dişlerin büyük çoğunluğu, rutin radyografik incelemelerde belirlenmektedir. Bu dişlerin ağız içerisinde çiğneme fonksiyonunun olmadığı ve patolojik değişiklikler oluşturabileceği bilinmektedir. Ayrıca ileri yaşlarda gerçekleştirilen cerrahi işlem sonrası komplikasyon oranının arttığı gözlenmektedir.

Alt çene gömülü 20 yaş dişlerinin sürmesinin tahmin edilmesinde dişin sürme açısı, komşu dişle olan ilişkisi, hastanın büyüme-gelişimi ve yaşı göz önüne alınmaktadır. Ancak erken yaşlarda dişlerin sürme ihtimalinin tahmin edilmesi güçtür.

Gömülü 20 yaş dişlerinin koruyucu amaçlı çekimi sonrası gelişen komplikasyonların yüksek olması, ayrıca ağrı olmayan gömülü 20 yaş dişlerinin cerrahi çekimlerinin veya bırakılmalarının, hastalar için ne tür riskler taşıdığını ve ne gibi yararları olabileceğini bilmek, çekim kararının verilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Terapödik Çekim Endikasyonları

Gömülü 20 yaş dişlerinin terapödik çekim endikasyonları;

* 20 yaş veya hemen komşu dişte çürük oluşumu,

* fokal enfeksiyonlar,

* nevraljiform ağrılar,

* temporomandibuler eklem şikayetleri,

* ortodontik problemler,

* miyofasiyal ağrılar,

* odontojenik kistler veya tümörlerle beraber olan gömülü 20 yaş dişleridir.

Çekim Sonrası Komplikasyonları Engelleyici Önlemler

Yara bölgesini enfekte edebilecek bakteri plağının fazlalığı, kötü ağız hijyeni ve sigara kullanımı çekim sonrası seyri etkileyebilmektedir. Gömülü 20 yaş dişlerinin çekimi sonrası komplikasyonların oluşma ihtimali bakteriyel plağın düşük seviyede tutulmasıyla azalmaktadır. Bu nedenle, ağız hijyeninin yüksek seviyede olması ve ağız hijyenini geliştirebilmek için bakteri plağıyla mücadelede kullanılan antiseptik solüsyonların kullanımı bu dönemde önemlidir.