BİZE ULAŞIN
tr

Kanal Tedavisi Gören Dişlerin Takibinin Önemi

Kök kanal tedavisinin tanısının konulmasında radyolojik ve klinik bulgular oldukça önemlidir. Bu bulguların ve hastamızda var olan semptomların tedaviden sonra hafiflemesi ve tamamen geçmesi beklenmektedir. Endodontik tedavi, dişin üst restorasyonunun tamamlanması ile tamamlanmaktadır.

Bu restorasyon kompozit dolgular, onlay/inley restorasyonlar veya kuron-köprü restorasyonları olabilmektedir. Tedavi görmüş olan dişin tamamen izole olması ve sızıntıya maruz kalmaması tedavinin başarısı ve iyileşme için önemlidir.

Tedavinin bitip, dişin ağız içi fonksiyonlarda tekrar kullanılması ile geçen sürede dişlerin düzenli kontrolü ağız sağlığının devamlılığı için gereklidir. Bu sayede dişe uygulanan tedavilerin, hastamızda nasıl bir tepki oluşturduğu ve buna bağlı olarak nasıl bir iyileşme gösterdiği gözlemlenmiş olunmaktadır. Bazı vakalarda, bu iyileşme süresi daha uzun sürebilirken, bu süre daha da kısalabilmektedir. Bu durum, kişinin metabolizma hızına, konak faktörlerine ve alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Genel itibariyle, dişeti gibi yumuşak dokunun iyileşme süresi ile kemik dokusu gibi sert doku iyileşmesi süresi arasında fark bulunmaktadır. Yumuşak dokuda 2-3 hafta gibi ortalama bir sürede iyileşebilen bir olgu, sert dokuda 2,5-3 ay hatta 4-5 ay gibi de sürebilmektedir.

Kanal tedavisi sırasında hastamızdan aldığımız radyografilerde, bazı durumlarda tedavi görmesi gereken dişlerin kök ucunda lezyon görülmektedir. Kabaca diş kaynaklı oluşan bu lezyonlar, çürük bakterilerinin dentinde ilerleyerek (derin çürükler) kök kanalı boyunca canlı pulpa dokusunu etkilemesi ve bölgedeki hücreleri etkileyerek enfeksiyonun gelişmesini ve iltihabi dokunun oluşmasını sağlamaktadır.

Bu dişler için, uygulanılan tedavi sonrası semptomların geçmesi ve iyi bir restorasyon yapımından sonra kemik iyileşmesini gözlemlemek önem kazanmaktadır. İlerleyen zamanda dolguda veya dişte oluşabilecek kırıklar, dişteki restorasyonun sızdırmasına sebep olup, kanal tedavilerini etkileyebilmekte ve kök ucunda lezyon oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle kanal tedavisi olmuş olan bir dişin korunması önemlidir ve kanal tedavisinin var olmasından dolayı sorun yaşanmayacak düşüncesi ile dişte oluşan sorunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Tüm bunlar ışığında, tedavi görmüş olan dişlerde hekimin önerdiği sürelerde kontrole gelmek, bir sorun olsun olmasın durumun olumlu/olumsuz olduğunu bilmek kişinin ağız sağlığı için önemlidir.  Ağız içindeki herhangi bir problem hayat kalitesini değiştirebilir, sindirmeyi etkileyebilir hatta konuşma eylemini bile farklılaştırabilir. Takipler önemlidir ve bir kitap sonu gibi tedavinin noktasının konulduğu sayfalardır.

Teşekkür ederim. Güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek üzere…

Genel itibariyle, dişeti gibi yumuşak dokunun iyileşme süresi ile kemik dokusu gibi sert doku iyileşmesi süresi arasında fark bulunmaktadır. Yumuşak dokuda 2-3 hafta gibi ortalama bir sürede iyileşebilen bir olgu, sert dokuda 2,5-3 ay hatta 4-5 ay gibi de sürebilmektedir.