BİZE ULAŞIN
tr

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Renkleşir mi?

Kanal tedavisi, dişin en iç katmanında bulunan “pulpa” adını verdiğimiz damar-sinir paketinin iltihaplanması ya da çeşitli sebeplerle canlılığını yitirmesi durumunda; pulpanın tamamen çıkarılması ve pulpanın içinde bulunduğu kanalların temizlenerek biyolojik olarak uyumlu materyaller ile doldurulmasıdır.

Kanal tedavisinde kullanılan materyaller geçmişten günümüze değişiklik göstermektedir. Önceleri çinko oksit veya gümüş içeren kanal dolgu maddeleri daha sıklıkla kullanıldığı için kanal tedavisi yapılmış dişlerde zamanla kırmızımsı kahverengi veya grimsi siyah renkleşmeler daha sık gözlenmekteydi. Günümüzde genellikle rezin veya biyoseramik esaslı kanal dolguları kullanılması, bu tip renkleşmelerin görülme sıklığını azaltmıştır. Bu durum kullanılan kanal dolgu maddesinin dentinin tübüler yapısına penetre olması ile ilişkilidir.

Kök kanal tedavisi yapılan dişlerde kullanılan dolgu materyalinin türüne bağlı olmaksızın gelişebilen bir diğer renkleşme sebebi de içerisinde farklı bir materyal bulunması sebebiyle dişin ışık geçirme ve yansıtma özelliklerinin değişmesidir. Özellikle gülme hattı içerisinde bulunan dişlerde bu tip bir renkleşme olması hastalarda estetik kaygılara neden olabilmektedir.

Günümüzde kullanılan teknik ve materyallerle kanal tedavisi sonrası dişte renkleşme olma ihtimali en aza indirgenmiştir. Şayet yine de kanal tedavisi veya alınan bir travma sonrası dişte renkleşme görülmesi durumunda ilgili tek diş için kuron içi beyazlatma (intracoronal bleaching) uygulanarak yeniden beyazlama sağlanabilir. Bu uygulama doğru teknikle yapıldığında hasta için oldukça konforlu ve genellikle estetik olarak tatmin edici sonuca sahip bir uygulamadır.

Kuron içi beyazlatma nasıl uygulanır?

-Kanal tedavisi yapılmış olan dişin eski dolgusu kanal ağızlarına kadar kaldırılır ve kuron içinde koyu bir optik yansıma yapabilecek her türlü materyal de özenle temizlenir. Bu bölgeye aktif oksijen salınımı ile dentin tübüllerine nüfuz ederek ağartma sağlayan jel formunda bir biyolojik ajan uygulanır ve üzeri geçici dolgu ile kapatılır.
-İlk günden dişte beyazlama görülmeye başlanır.
-Hasta 3-5 günlük periyotlarla kontrole çağırılır. Dişteki beyazlama oranı takip edilir ve dişin içine uygulanan beyazlatma ajanı tazelenir.
Genellikle 2-3 seansta istenilen beyazlık elde edilmiş olur. Hem hekimin hem de hastanın ortak kararı ile jel dişin içinden tamamen temizlenir ve yerine bazik bir biyomateryal olan CaOH uygulanarak 2 hafta bekletilir. Bu sayede dişin içi eski pH dengesine kavuşur.
-Son seansta kullanılan tüm materyaller temizlenerek dişin daimi dolgusu yapılır.

Tabii ki her tedavide olduğu gibi kuron içi beyazlatma da dikkat edilmesi gereken belli durumlar vardır;
*Daha önceden yapılmış kanal tedavisi başarılı ise direkt olarak kuron içi beyazlatma uygulanmaya başlanabilir, fakat kanal tedavisi başarısız veya şüpheli ise öncelikle kanal tedavi tekrarı yapılmalıdır.
*Dişteki mevcut renkleşme farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir (amalgam dolgular, kullanılan bazı ilaçlar, diş çürükleri, dişlerdeki aşınmalar, bazı genetik hastalıklar vb). Bu gibi durumlarda kuron içi beyazlatma uygun olmayacağı için öncelikle renkleşmenin etyolojisi hekiminiz tarafından yapılacak ayrıntılı bir muayene ile belirlenmeli ve duruma uygun tedavi planlaması yapılmalıdır.
*Renkleşmenin zamanı da bu tedavinin başarısını etkileyen bir faktördür. Yeni başlayan renkleşmelerde kuron içi beyazlatma daha iyi sonuç verirken çok uzun yıllardır renkleşmiş durumda olan dişlerde yeterli ağartmayı sağlayamayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili diş için kuron (kaplama), lamine gibi protetik restorasyonlar da tedavi planına eklenerek tam bir estetik sağlanabilmektedir.