CONTACT US
en

Sinüs Lifting Nedir?

Sinüsler; havanın nemlendirilmesi ve ısıtılması, zararlı partiküllerin temizlenmesi ve sesin rezonansının oluşturulmasını sağlayan burun çevresinde kemik içinde bulunan doğal hava boşluklarıdır. Bu boşluklardan biri olan ve üst çenenin arka bölgesinde sağlı sollu olarak konumlanan üst çene sinüsü, diş çekimi ve implant uygulamaları sırasında büyük önem arz eden anatomik oluşumlardır.

Sinüs Lifting
12/02/2023
219

Dental implant yerleştirilmesinde sinüs boşluklarının önemi

Sinüs ile ilişkili olan çene bölgesine uygulanan dental implantların sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi yerleştirilen bölgedeki kemik kalitesi ve miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Doğal dişlerde de olduğu gibi üst çeneye yerleştirilen implantların destek aldığı temel, sinüs tabanı ve burun altındaki kemik bölgesidir. Bu bölgede bulunan kemik miktarı her kişide farklılık gösterir. Birçok kişide yetersizlik kendiliğinden mevcut olabilir. Ya da sonradan diş çekimi veya dişeti hastalığı gibi nedenlerle büyük oranda erimekte ve implant yerleştirilmesi için yetersiz hale gelebilir Üst çenenin arka bölgesindeki sinüs tabanına uygulanan kemik artırım işlemlerine sinüs lifting (kaldırma)işlemi denir.

Dental implant yerleştirilmesinde sinüs bölgesi cerrahi işlemleri

Sinüs lifting (kaldırma) işlemleri

Kalan mevcut kemik yüksekliğine göre açık (lateral pencere) ve kapalı olmak üzere iki şekilde artırım uygulanabilir.

Açık teknik; Bu teknik kalan kemik miktarının dikey yönde daha az olduğu durumlarda uygulanır. Kemik yapının yan tarafına uygulanan pencere şeklinde bir kesi ile sinüs boşluğuna ulaşılır. Sinüsün içini örten ince mukozal zar hassas bir şekilde kemikten ayırılarak kemikle-mukoza arasına kemik materyalleri yerleştirilir. Böylelikle yerleştirilecek implant tamamen destek kemik ile çevrelenmiş olur.

Kapalı teknik; Bu teknik dikey yönde kemik yetersizliğinin daha az olduğu durumlarda uygulanır. Sinüs tabanın özel aletlerle bir dizi itme uygulanarak sınırlı miktarda yükseltilmesi yöntemidir.

Hangi yöntemin uygulanması gerektiği ve operasyonun nasıl dizayn edileceği, cerrahın sinüs çevresindeki anatomik oluşumları detaylı incelemesi sonrası artırım yapılacak kemik gereksinimine göre belirlenir.